BAO TAN Co.,Ltd

Sẵn sàng phục vụ

Close            

English

 
     Liên hệ

      Cảm ơn quý vị đã đến website của Công ty chúng tôi.
      Mọi thông tin
vui lòng liên hệ :

 
 

Địa chỉ :


MST :

Điện thoại :

Fax :

Email :

Website :

Sơ đồ :

 724 HƯƠNG LỘ 2 - P. Bình Trị Đông A
 Q. Bình Tân - Tp.HCM - Việt Nam


 0 3 0 2 2 3 0 3 2 0

 08.36200300

 08.37511448

 info@baotan-ltd.com

 www.baotan-ltd.com

 view map


Họ và Tên (*) :  
Điện thoại (*) :
 
Email (*) :  
Công ty : 
Địa chỉ : 

                   Nội dung (*) :

 

  

                                                           Ghi chú : Những nội dung có dấu (*) cần điền. Sử dụng font UNICODE (UTF-8)
 
 
  Copyright © 2008 Bao Tan Co.,Ltd All rights reserved 
Designed & Developed by
Lam Thanh Danh - Bao Tan Co.,Ltd