BAO TAN Co.,Ltd

Sẵn sàng phục vụ

Close @ Liên hệ          

English

 

    NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 

Chất lượng điện là ǵ ?


Là mức Tần số và điện áp được xem là tốt khi c̣n nằm trong phạm vi cho phép. Phạm vi cho phép này được xác định bằng chỉ tiêu của tần số và điện áp của nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện kể cả các thiết bị đóng, cắt và bảo vệ.
 

 
 

Các vấn đề liên quan đến chất lượng điện ?

Loại

Nguyên nhân

Hậu quả

Biện pháp xử lư

Dao động điện áp.

Biến động tải công suất lớn  (máy hàn, ḷ hồ quang…).

Nháp nháy đèn chiếu sáng.

Bù công suất phản kháng truyền thống, bù thời gian thực, đổi nấc máy biến thế.

Sụt áp

Ngắn mạch, đóng tải công suất lớn.

Ngưng dây chuyền sản xuất, mất dữ liệu, làm sai lệch dữ liệu, ngắt contactor, khoá thiết bị chuyển đổi (ví dụ bộ biến tần) làm chậm hoặc ngừng động cơ, đèn phóng điện bị tắt.

UPS, bù thời gian thực điều chỉnh điện áp bằng điện tử, bộ khởi động mềm, tăng công suất ngắn mạch. Hiệu chỉnh thiết bị bảo vệ.

Mất  điện

Ngắn mạch, quá tải, thiết bị đóng cắt bị tác động.

Ngưng dây chuyền sản xuất, mất dữ liệu, làm sai lệch dữ liệu, ngắt contactor, khoá thiết bị chuyển đổi (ví dụ bộ biến tần) làm chậm hoặc ngừng động cơ, đèn phóng điện bị tắt.

UPS, Chuyển đổi nguồn bằng cơ khí, bằng điện tử, máy cắt mắc song song, quản lư từ xa.

Họa tần

Tải phi tuyến (bộ biến tần, ḷ hồ quang, máy hàn, đèn phóng điện, đèn huỳnh quang…).

Quá tải (dây trung tính, nguồn cấp…), nhảy máy cắt, giảm tuổi thọ thiết bị, tổn thất, mất sản lượng.

Cuộn kháng, lọc chủ động, thụ động và hổn hợp, tăng công suất ngắn mạch.

Họa tần bậc phân số

Dao động tải (ḷ hồ quang, máy hàn…) biến tần.

Nhấp nháy, ngưng tín hiệu đo lường.

Cuộn kháng nối tiếp.

Xung điện áp

Đóng cắt thiết bị, tụ bù, sét.

Ngừng thiết bị biến đổi (biến tần) nhảy máy cắt, hư hỏng thiết bị đóng cắt, hỏa hoạn, sự cố.

Bộ chống xung, cuộn kháng, bù tự động.

Mất cân bằng điện áp

Tải mất cân bằng (tải 1 pha công suất lớn).

Rung động cơ, quá nhiệt động cơ không đồng bộ.

Cân bằng lại cho tải, bù công suất phản kháng, bộ điều chỉnh điện áp bằng điện tử, nâng công suất ngắn mạch.

 
 

Các chỉ tiêu về chất lượng điện ?

Độ lệch tần số
Độ lệch điện áp
Độ dao động điện áp
Độ đối xứng điện áp
Độ h́nh sin dạng sóng điện áp (họa tần )

 
 

Độ lệch điện áp là ǵ ?

Là hiệu số giữa giá trị điện áp thực tế và giá trị định mức. Hiệu số này có thể biểu thị dưới dạng phần trăm (%) giá trị định mức. Độ lệch điện áp cho các hộ dùng điện khác nhau có giá trị khác nhau.
 
Mức điện áp tại các điểm trong lưới điện phải xác định theo phương thức vận hành và theo chế độ phụ tải cực đại và cực tiểu. Trong điều kiện b́nh thường, độ lệch điện áp được phép dao động trong khoảng ±5% so với với điện áp và được xác định tại vị trí đặt thiết bị đo đếm điện hoặc tại vị trí khác do hai bên thoả thuận.

Trong trường hợp lưới điện chưa ổn định, điện áp được dao động từ -10% đến +5%.
(Theo phần I – Quy định chung của Quy Phạm Trang Bị Điện – 11 TCN – 18 – 2006 – Bộ Công Nghiệp – Việt Nam ).

 
 

Độ dao động điện áp là ǵ ?

Là sự biến thiên của điện áp xảy ra trong thời gian tương đối ngắn, tốc độ không quá 1%/giây. Phụ tải chịu ảnh hưởng của dao động điện áp không những về biên độ dao động mà cả về tần số xuất hiện dao động đó.

Biên độ dao động điện áp có thể áp dụng công thức : Vk = kQ/(1-kQ) x 100%
  trong đó :
                Vk : biên độ dao động
                kQ = ΔQ/Sba
                ΔQ  : phụ tải phản kháng thay đổi đột biến (MVAR)
                Sba : công suất định mức của máy biến áp cung cấp cho điểm tăi đang xét.

Dao động điện áp cho phép được xác định theo công thức :
                Vcp = 1+ 6/n = 1+ Δt/10 (%)
  trong đó :
                n : tần số dao động trong một giờ (lần / giờ)
                Δt : thời gian trung b́nh giữa các dao động (phút)

                Vk < Vcp

 
 

Độ đối xứng điện áp ?

Nếu gọi U1, U2, U0 là các thành phần thứ tự thuận, thứ tự nghịch, thứ tự không của điện áp, độ không đối xứng biểu thị bởi hai hệ số là :

                Hệ số phi đối xứng : kpđx = U2 /U1
                Hệ số không cân bằng : kkcb = U0/ U1

                Giá trị cho phép là < 5%

 
 

Độ lệch tần số là ǵ ?

Là hiệu số giữa giá trị tần số thực tế và giá trị định mức. Hiệu số này có thể biểu thị dưới dạng phần trăm (%) giá trị định mức.

Trong điều kiện b́nh thường, tần số hệ thống điện được phép dao động trong phạm vi ± 0,2Hz so với tần số danh định là 50Hz.

Trong trường hợp hệ thống điện chưa ổn định, cho phép độ lệch tần số là ± 0,5Hz
(Theo phần I – Quy định chung của Quy Phạm Trang Bị Điện – 11 TCN – 18 – 2006 – Bộ Công Nghiệp – Việt Nam )

 
 

Độ h́nh sin của dạng sóng điện áp là ǵ ?

Sự biến đổi của ḍng điện và điện áp khi không hoàn toàn tuân theo qui luật h́nh sin sẽ có sự hiện diện của họa tần.

Mức độ h́nh sin được đánh giá theo hệ số không sin kks

                          kks : (U – U1)/U1 x 100%

     Trong đó :
               U1 : điện áp của sóng hài cơ bản
               U  : điện áp hiệu dụng.

               Giá trị cho phép là < 5%

 
 

Chất lượng điện xấu sẽ gây ra vấn đề ǵ ?

                   - Tăng chi phí vốn đầu tư,
                   - Tăng chi phí vận hành,
                   - Giảm năng suất thiết bị

 
     Lọc Tuned và Detuned là ǵ ?  
     
     
 
  Copyright © 2008 Bao Tan Co.,Ltd All rights reserved 
Designed & Developed by
Lam Thanh Danh - Bao Tan Co.,Ltd