BAO TAN Co.,Ltd

Sẵn sàng phục vụ

Close @ Liên hệ          

English

 
 
Bù hệ số công suất  
So sánh giữa Equalizer và trường hợp giả định tốt nhất của các công nghệ khác

EQUALIZER là giải pháp lư tưởng được ứng dụng để giải quyết các vấn đề thuộc chất lượng điện. Bất kể các loại ứng dụng, giải pháp Equalizer là lư tưởng trong việc điều chỉnh hệ số công suất, ổn định lưới điện và tiết kiệm năng lượng điện

Trong nhiều trường hợp Equalizer là giải pháp thỏa đáng duy nhất. Nếu bù chậm hoặc ngay cả bù gần thời gian thực vẫn làm giảm chất lượng điện trên thực tế và có khi vẫn c̣n gây ra tổn thất năng lượng, thí dụ so sánh sau đây giữa Equalizer (các cấp không giới hạn, 2/3 chu kỳ đáp ứng) với một giải pháp giả định tốt nhất gần thời gian thực (1 cấp, 3 chu kỳ) đại diện tốt nhất của các công nghệ khác.

Bù chính xác sử dụng Equalizer Đồ thị phía trên mô tả bù công suất phản kháng với một tải 14 chu kỳ của Equalizer. Thời gian đạt được để bù hoàn tất là 2/3 chu kỳ và ḍng tổng giảm đáng kể
 

 

 

 

 

 

Hiệu quả ngược của việc bù chậm Đồ thị ở phần dưới mô tả bù không chính xác ở đó thời gian đáp ứng là 3 chu kỳ để kết nối 1 nhóm tụ và thời gian cần thiết đển kết nối 4 nhóm tụ là 12 chu kỳ do việc chậm trễ kết nối này, ḍng điện tổng chỉ giảm một ít ngoài ra, nó c̣n gây ra ḍng điện bù dư. Kết quả cuối cùng của hệ thống bù này trên ḍng điện tổng là hiệu quả ngược v́ ḍng điện tải trung b́nh gia tăng thay v́ giảm chưa kể đến việc quá áp và dao động điện áp do bù dư.

         
 
  Copyright © 2008 Bao Tan Co.,Ltd All rights reserved 
Designed & Developed by
Lam Thanh Danh - Bao Tan Co.,Ltd