BAO TAN Co.,Ltd

Sẵn sàng phục vụ

Close @ Liên hệ Next        

English

 
 

 

 

   Starvar

 

Giải pháp mới cho khởi động động cơ

THÁCH THỨC VỀ PHẦN ĐIỆN

Khởi động động cơ cần công suất phản kháng rất lớn trong thời gian tương đối ngắn. Nhu cầu này gây ra một ḍng điện phản kháng có giá trị từ 6-7 lần ḍng điện định mức của động cơ. Hậu quả dẫn đến là điện áp rơi xuất hiện trên lưới điện điều này thường không được tính đến trong quá tŕnh thiết kế. Điện áp rơi này gây ra một số vấn đề đối với các tải trong lưới điện, trường hợp đặc biệt, nó có thể làm cho động cơ không khởi động được.

 

THÁCH THỨC VỀ PHẦN CƠ KHÍ

Trong một số trường hợp ngẫu lực trong quá tŕnh khởi động là quá lớn đối với hệ thống nên nhất thiết phải có biện pháp giảm trừ.

 

GIẢI PHÁP

T́m ra giải pháp bù công suất phản kháng nhanh với chi phí hợp lư.

Giải pháp tối ưu cho thách thức về phần điện là sử dụng sản phẩm bù rất nhanh nhằm cung cấp đấy đủ năng lượng phản kháng yêu cầu trong thời gian ngắn.

Sản phẩm dựa trên contactor có đáp ứng chậm; sản phẩm đóng cắt điện tử như Equalizer lại quá đắt so với các giải pháp có sẵn trên thị trường.

 

Starvar

Catalogue

GIẢI PHÁP STARVAR

STARVAR giải quyết vấn đề điện áp rơi và ḍng điện điện khởi động tốt hơn bộ khởi động mềm; tuy nhiên STARVAR không thể giải quyết ngẫu lực khởi động.

 PHẠM VI ÁP DỤNG STARVAR

Ở bất kỳ trường hợp nào động cơ khởi động trực tiếp được th́ STARVAR là giải pháp rất hiệu quả. Lợi điểm của STARVAR lớn hơn trong trường hợp khởi động nhiều động cơ. Nó c̣n cải thiện chất lượng lưới điện trong khi bộ khởi động mềm và biến tần lại gây ra họa tần làm xấu thêm chất lượng điện.

GIẢI PHÁP KẾT HỢP

Trường hợp cần giảm ngẫu lực khởi động, STARVAR sẽ được sử dụng với bộ khởi động mềm.

+ Ở lưới điện yếu, nếu bộ khởi động mềm không giảm được điện áp rơi, động cơ thỉnh thoảng không khởi động được. STARVAR được sử dụng kết hợp sẽ giảm đáng kể chi phí nếu sử dụng bộ biến tần (tất nhiên ở đây không có nhu cầu điều chỉnh tốc độ)

+ Ở những nơi vần đề chất lượng điện xấu do khởi động động cơ, việc sử dụng STARVAR sẽ cải thiện vấn đề.

   
 
  Copyright © 2008 Bao Tan Co.,Ltd All rights reserved 
Designed & Developed by
Lam Thanh Danh - Bao Tan Co.,Ltd