BAO TAN Co.,Ltd

Sẵn sàng phục vụ

Close @ Liên hệ Next        

English

 
 

Catalogue    

 

 

    BLACKBOX là TRUNG TÂM DỮ LIỆU.

Là thiết bị đo và lưu trữ dữ liệu có tính năng vượt trội so với sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất khác.

 • Tốc độ ghi nhanh 1024 mẫu / chu kỳ
 • Liên tục không bỏ sót dữ liệu
 • Tất cả các tham số
 • Thời gian lưu trữ dài hơn 1 năm .

Nó cung cấp đúng, đủ dữ liệu để CON NGƯỜI có thể khai thác vào việc phân tích sự cố chính xác, tiên đoán sự cố và xử lư ngăn ngừa tránh sự cố xảy ra hoặc tái xảy ra.

Phần mềm PQSCADA

 • Tính năng vượt trội nhờ những chức năng đầy đủ giúp phân tích sự kiện được dễ dàng
 • Khả năng đồng bộ hóa thời gian trên cơ sở thời gian chuẩn
 • Giao diện thân thiện dễ sử dụng

Phân tích sự kiện xảy ra ở diện rộng

 • Các địa điểm cách nhau 106km (66miles)

 • Cách điểm gốc 62km/54km

 • Điện áp và tần số y như nhau

 • Ḍng điện giảm trong thời gian sự kiện xảy ra

   

Phân tích sự kiện theo tŕnh tự thời gian

Hai nguyên nhân khác nhau có thể bị đánh giá sai như là một nguyên nhân gây ra sự cố

   
 
  Copyright © 2008 Bao Tan Co.,Ltd All rights reserved 
Designed & Developed by
Lam Thanh Danh - Bao Tan Co.,Ltd