BAO TAN Co.,Ltd

Available to serve

Close @ Contact          

Vietnamese

 
 
      List of customers served  
   No. Projects Descriptions Customer Year Value (VND)
1 Thiết kế hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng giao thông và cảnh quan khu vực thuộc dự án khu dân cư Cát Lái, Q2, Tp.HCM.  Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật 103ha Công Ty CP Xây Dựng Sài G̣n 2009

79 543 811 040

2 Thiết kế hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng giao thông và cảnh quan khu vực thuộc dự án khu Nhà ở Tạp Chí Phát Triển Kinh Tế  Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật Tạp Chí Phát Triển Kinh Tế 2008

22 696 047 115

 3 Thiết kế hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng giao thông và cảnh quan khu vực thuộc dự án khu dân cư Long Phước, Q2, Tp.HCM.  Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật CTy TNHH XD - TM Song Đạt 2008

21 963 206 000

4 Thiết kế hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng giao thông và cảnh quan khu vực thuộc dự án khu dân cư Cát Lái, Q2, Tp.HCM.  Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật 50ha Công Ty CP Xây Dựng Sài G̣n 2007

37 902 328 000

5 Thiết kế hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng giao thông và cảnh quan khu vực thuộc dự án khu tái định cư khu công nghệ cao Tp.HCM.  Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật Công Ty Phát Triển Khu CNC - Tp.HCM 2006

17 430 298 800

 

 
  Copyright © 2008 Bao Tan Co.,Ltd All rights reserved 
Designed & Developed by
Lam Thanh Danh - Bao Tan Co.,Ltd